tisdag 29 januari 2008

Var är föräldrarombudsmannen!??! Hjälp!!

Malla: Okej... Nu tar vi tempen..

ST: Näeee... Varför det?

M: Du ´e så varm.. ju...

ST: Jag har aldrig feber..

M: Mhäää... DU hade ju det i går...

ST: En gång räknas inte, säger ju du.. När du snor vårt godis som vi fått över på lördagarna... Så... Samma här ... Va mamma?!?

M: Okej... Men kom nu så tar vi tempen..

ST : Bara om du berättar vad du ska göra om jag har feber...

M: Mjaenje... Vet inte riktigt`!??! Feberpolisen... Kanske kommer och tar dig!??! Men va fan... Jag vill ju bara ha lite koll!!! Vässa inte...

ST: Men då så... Jag är snorig men jag vill inte ta tempen! Så nu tar vi ingen temp... Å då behöver ju inte "din feberpolis" komma...

Har vi tagit någon temp?!? Knappast...

Mallatydligenöverjävligpåattgörurstarkabarnbralla...
BloggRegistret.se
^

2 kommentarer:

Buzan sa...

hahaa.. det där är barn i sitt esse :) fast vi får skylla oss själv, det är vi som lär dem alla dumheter. *pöss*

Anonym sa...

Föräldraombudsmannen
Behöver föräldrar en ombudsman?

Riksförbundet Hem och Skola, Rhs, tror att en sådan behövs och inrättar därför funktionen Föräldraombudsmannen, FO. Tanken är att FO skall ta sig an föräldrarnas frågeställningar och arbetar utifrån föräldrars situation, rättigheter och behov. Syftet är att skapa trygghet i föräldrarollen och stärka föräldrarna gentemot skolan och det omgivande samhället. Föräldrar och skola/myndigheter blir jämbördiga parter och som sådana kan också en konstruktiv dialog föras, ingen blir överkörd. Genom att föräldrarna blir trygga skapas också förutsättningar för trygga barn/ungdomar med stor självkänsla, utan behov att hävda sig genom kränkningar och annan mobbning. Genom att FO har föräldrars och barns bästa för ögonen i ett helhetsperspektiv kan nya lösningar hittas som tills idag inte varit möjliga eftersom just helhetssynen saknats. Allt för ofta har vi sett barn/ungdomar som hamnat snett lyftas ur sin familj för att behandlas på någon institution. Efter behandlingen skall dessa ungdomar tillbaka till samma miljö som de kom ifrån utan att några insatser gjorts för att stärka familjen. Resultatet blir att ungdomen lätt hamnar i gamla mönster och insatserna var förgäves.

FO kommunicerar och förmedlar kunskap via
• foraldraombudsmannen.se på Internet,
• kurser och föreläsningar,
• litteratur och informationsmaterial,
• mediekontakter,
• kampanjer utifrån aktuella frågor

Riksförbundet Hem och Skola har i kontakter med föräldrar upplevt att det saknas någon som tillvaratar föräldrars intressen. Föräldrar upplever att de är ensamma och inte har någon att rådfråga. Det kan handla om vitt skilda frågor och spänna från juridiska frågor till sociala eller psykologiska. För att göra bilden ännu mer komplex behöver föräldrar stöd dels på ett övergripande, centralt, plan men också på ett lokalt plan med direkt kontakt.

Projektet består av flera delar:
• En Föräldraombudsman - en person som har bred folklig förankring med stort förtroende hos såväl föräldrar som hos beslutsfattare, främst på central nivå.

• En stab av Specialister - en stab av specialkompetens inom de områden som föräldrarnas frågor berör i första hand. Det kommer att finnas en jurist, en psykolog, en läkare och en socionom till förfogande som svarar på frågor och driver ärenden av principiell karaktär på central nivå.

• En Internetportal - portalen är föräldrarnas mötesplats där man kan ventilera frågor som är aktuella och där man kan få tips och råd av varandra. Här finns även Specialisterna med egna ”trådar” och frågespalter för att stödja föräldrarna.

• Lokala föräldraombudsmän - föräldrar behöver många gånger ett mer direkt stöd. Exempelvis kan man behöva ett ombud med sig vid möten på skolan eller hos socialen om något gått snett. Då kan den lokala Föräldraombudsmannen ställa upp som ombud för att stärka föräldern i mötet med yndigheten.

• Föreläsningar och utbildning – i Föräldraombudsmannens regi kommer det att genomföras en föreläsnings- /utbildningsserie med start under hösten 2008. Här kommer aktuella ämnen och frågor att behandlas av några av landets mest kompetenta föreläsare. Föreläsningarna skall vara öppna och kostnadsfria. Projektet är under uppbyggnad och kommer att börja lanseras under andra halvåret 2008.